Sự khác nhau phiên bản Office 64 bit và Office 32 bit

Euler

Mod
Thành viên BQT
Đầu tiên, có một điều quan trọng, nếu máy tính bạn sử dụng Office 32bit mà bây giờ bạn muốn sử dụng Office 64bit, đầu tiên bạn phải gỡ bỏ cài đặt Office 32bit, sau đó mới có thể cài đặt Office 64bit. Tương tự nếu máy tính bạn đang sử dụng Office 64bit mà bây giờ bạn muốn sử dụng Office 32bit, bạn cũng phải gỡ bỏ cài đặt Office 64bit trước khi cài đặt Office 32bit.

Lý do tôi chọn phiên bản Office 64bit:
Các máy tính sử dụng Office 64bit thường có tốc độ xử lý và bộ nhớ so với Office 32bit. Ngoài ra các ứng dụng 64bit có thể truy cập bộ nhớ nhiều hơn các ứng dụng 32bit (18,4 triệu ). Do đó, nếu bạn phải làm việc có dữ liệu lớn, và máy tính bạn đang dùng Windows 64bit thì việc lựa chọn phiên bản Office 64bit là phù hợp. (Trên công ty, dữ liệu Excel cỡ khoảng 10.000 dòng hay 20.000 dòng dữ liệu, nhưng mình thấy sử dụng Office 32bit).
  • Tính toán phức tạp, sử dụng nhiều Pivot Tables. Liên kết với database từ nguồn bên ngoài. Sử dụng 3D Map... Tóm lại dữ liệu phải xử lý có độ lớn khủng.
  • Đối với PowerPoint, cần xây dựng các slide động có độ phức tạp cao.
  • Đối với Access phải xử lý data lớn. VBA cho phiên bản Office 64 bit có thể sử dụng kiểu dữ liệu LongLong.

Lý do tôi chọn phiên bản Office 32bit:
  • Hệ điều hành 64 bit sử dụng bộ xử lý dựa trên ARM.
  • Hệ điều hành 32 bit sử dụng bộ xử lý x86 (32 bit).
  • RAM không đủ 4Gb.

Tạm thời thế đã, nguồn tham khảo và dịch từ:

Khi xây dựng Tool, các bạn cần biết giới hạn, điểm hạn chế của mỗi phiên bản Office. Mình không thể khuyên các bạn nên dùng Office 32bit hay 64bit. Tùy vào nhu cầu của mỗi người mà sự lựa chọn sẽ khác nhau.
Về UserForm thì Office 32bit được hỗ trợ nhiều hơn, như TreeView, ListView. Tuy nhiên các vấn đề này có thể được bổ sung trên Ofice 64bit bằng code.
 
Top