Nhờ các tiền bối giúp đỡ xíu về cách không cho người dùng xóa dữ liệu đã nhập !

along

Thành viên mới
Như Tiêu đề Hiện tại em đang làm 1 file nhập xuất kho cơ bản , nhưng đang có 1 vài vướng mắc nhờ các tiền bối ai biết thì giúp đỡ e xíu .
Nhập kho và xuất kho thì e sử dụng đang sử dụng UserForm , có cách nào để khi người dùng khi nhập, xuất dữ liệu vào bất cứ dòng , cột nào thì không thể xóa đi được để tránh tình trạng chỉnh sửa (sai thì nhập, xuất lại ở dòng khác).
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

bvtvba

Thành viên tích cực
Bạn tham khảo bài này xem.
Mở khóa sheet -> ghi dữ liệu -> khóa sheet
 
Top