Mọi thứ nên dễ hiểu để giảm thiểu thời gian phát sinh

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Gần đây một số bài viết nhờ vả thường không có file demo hoặc thiếu hình minh họa.
Thông thường thời gian code không thay đổi. Nhưng để code được cần hiểu vấn đề của các bạn là gì. Việc này rất mất thời gian.
Để giảm thiểu thời gian đọc hiểu cho thành viên hỗ trợ, mọi người nên nêu yêu cầu có hình minh họa, file demo.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
Top