Lỗi khi thay thế cover.jpg

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
1. Mình thử thay thế conver.jpg bằng bức ảnh khác, nhưng bị báo lỗi như sau:
Mã:
⨯ ERROR   coverimage cover.jpg not found. Abort.
Mình mở file config.yml thì thấy thông tin ghi là cover.jpg.
Mở WinRAR truy cập vào thư mục ảnh thì thấy bức ảnh của mình có tên là cover.JPG.
Như vậy là do đuôi file được viết hoa nên thành ra như vậy, mình sửa lại thông tin trong config thành cover.JPG thì build thành công.

2. Để thiết kế bìa thì nhanh gọn nhất là làm trên powerpoint, chọn khổ giấy A5.
Design > Slide Size : Chọn A4.
Chú ý về lý thuyết A4 = 210 x 297, A5 = 148 x 210.
Sau đó lấy kích thước A4 chia tỷ lệ để ra A5 (do kích thước trên slide là inch).
 
Top