Line break và Paragraph

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Tính năng tìm kiếm (Find) và thay thế (Replace) trong Word, là một tính năng được sử dụng nhiều, tính hiệu quả cao. Tuy nhiên với ký tự xuống dòng, chúng ta có lưu ý:
Với ký tự ASCII 13, ta có biểu tượng xuống dòng.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Trên một số máy tính, biểu tượng này có khác. Chẳng hạn máy tính của tôi đang dùng Win Nhật và nó hiển thị như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Trên diễn đàn đã có bài viết về ký tự ASCII 10 và ASCII 13. Cả hai ký tự này đều có tác dụng xuống dòng.
Trên Word ta cũng có hai cách xuống dòng :
Thay vì gõ Enter để xuống dòng thì bạn hãy gõ Shift Enter.

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Quan sát hình trên, ta thấy rằng đoạn văn bản này đang sử dụng các dấu xuống dòng khác nhau.
Bây giờ tôi sẽ thay thế line break (^l Shift Enter) bằng ký tự Enter ( ^13) :
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Để đồng nhất trong xử lý, đối với file word, chúng ta nên chuyển ^l thành ^13 hoặc ngược lại. Tức là trong văn bản chỉ để tồn tại một kiểu dấu xuống dòng.
Khi làm như thế các xử lý sau này sẽ thuận tiện, không phải xét thêm các tình huống phụ.
 
Top