Khắc phục lỗi không copy được ảnh từ website vào word

Yukino Ichikawa

Thành viên
Bạn mở Word, chọn Blank document.
Click vào File, chọn Options => Advanced.
Ở vùng Cut, copy, and paste chọn tất cả là Keep Source...
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Chú ý, với website THVBA, các bài viết mà ảnh được upload trực tiếp trên diễn đàn, thì không thực hiện copy ảnh về word được.
Với các bài viết sử dụng ảnh từ trang trung gian thì copy được.
Nguồn tham khảo: .
 
Top