Cần tìm hiểu về WebKitFormBoundary

thuận rùa

Yêu THVBA
Hiện mình đang cần import file lên api, phần request bao gồm 2 phần là :
  • file: (binary)
  • info:{....}
mình hiểu binary ở đây là file đã encode base 64 nhưng khi post lên api thì nó yêu cầu sử dụng WebKitFormBoundary. Mình cũng đã tìm hiểu nhưng chưa hiểu lắm, các bạn giúp mình với !
 
Sửa lần cuối:
Top