Bỏ kiểm tra chính tả tự động trong word

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Nếu chúng ta thấy khi gõ chữ trên word thấy gạch màu đỏ dưới chữ trông rất khó chịu, ấy là do word đang check chính tả tự động giúp chúng ta. Tuy nhiên nó chỉ hữu ích nếu bạn gõ tiếng anh. Đối với tiếng việt, thì việc check chính tả này không có ý nghĩa, và nhìn word trông rất xấu.
Để loại bỏ gạch gõ như vậy trong word các bạn làm theo trình tự như dưới đây.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Vậy là bạn đã tắt hết chế độ kiểm tra chính tả trên word rồi đấy, bây giờ thì gạch đõ dưới mỗi chữ khi gõ văn bản trên word sẽ không còn nữa.
 
Top